Paylaş

İzmir İç Mimarlık

İzmir İç Mimarlık

İzmir İç Mimarlık

İzmir iç mimarlık çalışmaları mesleğin getirdiği sorumluluk ve görevler dahilinde en güzel şekilde devam etmektedir. İç mimarlık, bir binanın içini projeye uygun olarak tasarlayıp uygulayarak, konforlu ve kaliteli hale getirme işi, insanlar arasındaki mobilya ve mekansal ilişkilerin kurulması ve iç mekan tasarımcılarının çalışma alanıdır.

İç mimarlık, tasarım ile kullanıcının mekanın performansı arasındaki ilişkiyi birleştiren bir meslektir. Uygulama ve tasarım ilkelerine bağlıdır. İnsanların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan iç mekanları, estetik ve fonksiyonel değerleri esas alınarak tasarlayan firmalarda çalışan bireyler olarak tanımlanabilir.

İzmir İç Mimarlık
İzmir İç Mimarlık

İzmir İç Mimarlık Ne İş Yapar?

İzmir iç mimarlık mesleğine sahip olan bireyler iç mekanları çok daha işlevsel ve kaliteli bir hale getirirler. Araştıran, problem çözen ve sorunları tanımlayan süreçlerde her zaman ön planda olmaya devam ederler. Programlamadan analiz yapmaya tasarım analizinden şantiye kontrolüne varana dek tüm bileşenlerde kendini gösteren iç mimarlar; takım, malzeme ve döşemeler gibi tüm ürünler hakkında da bilgi sahibi olurlar. Detaylı bilgileri sayesinde doğru bir şekilde hizmet verirler.

Aynı zamanda yaşam kalitesini arttırmak, toplumun refahını üst sıralara almak, güvenliği arttırmak, mekân tasarımlarına ilişkin şemaları ve çizimleri hazırlamak, belgelendirmek ve doğru malzemeler kullanmakla da yükümlüdür. İç mimarlar doğrudan kendisi için hizmet verilen, kullanıcılar ile iç mekânlar arasında bağ kuran kişiler olarak da adlandırılır.

İç Mimarın Sahip Olduğu Genel Özellikler

Bir iç mimarın birçok özelliğinin yanı sıra en önemlileri şunlardır: Binanın ve alanın özelliklerini birleştiren ve hali hazırda organize edilmiş ve insanların ihtiyaçlarını dikkate alan yöntem ve prosedürleri uygulama ve yönetme becerisidir. İzmir iç mimarlık mesleği sahipleri yaratıcı ya da ekonomik yöntemler kullanarak mekan tasarımları oluşturmak zorundadırlar.

İşyerlerini her bireyin zevklerini, ekonomik durumunu, fiziksel ve zihinsel özelliklerini dikkate alarak tasarlarlar. Teknoloji ilerledikçe yeni araçlar da gelişir ve iç mimarlar, iç tasarımdaki en son gelişmeleri ve yenilikleri sunmaya gayret ederler. Her açıdan kullanıcı ve mekân ilişkisini baz alarak işlemlerine devam eder. Sizler de böylesine nitelikli iç mimarlar ile tanışmak ve projelere imza atmak isterseniz Decomes Mimarlık firması olarak sizlerleyiz.

 

Yazıyı Paylaş